Hệ thống quản lý phương tiện trực tuyến - TDL Co, LTD
TDL bổ sung thêm đường dẫn vào trang quản lý là : GSHT.VN ( www.gsht.vn )
Mật khẩu:Lưu thông tin người dùng
English Tiếng Việt
Hệ thống xem tốt trên trình duyệt IE, Firefox